Allt om klyvyxor och vedklyvning

Välkommen till klyvyxa.se

På denna sida vill vi informera om hur man använder en klyvyxa, var man köper en klyvyxa, vad man ska tänka på när man köper en klyvyxa och lite om klyvyxans historia.

Bäst klyvyxa 2018

Fiskars Stora Klyvyxa X25

Stora testvinnande yxan - Fiskars X25

 • Extra stor klyvyxa
 • Klyver även de största kubbarna vi testat
 • Yxan tål extremt mycket stryk

Köp X25 här

Fiskars Universalyxa X5

Lilla testvinnande yxan - Fiskars X5

 • Liten och extremt smidig
 • Extremt hög kvalitet för att vara så liten
 • Hänger perfekt från bältet

Köp X5 här

Vad är en klyvyxa?

En klyvyxa är en yxa som är gjord för att slå längs med vedens ringar istället för mot dem som en traditionell yxa gör. En klyvyxa klyver veden på längden, och inte på tvären.

En klyvyxa utnyttjar ett tungt kilformat huvud som är utformat för att dela stockar på längden. Det tyngre huvudet ger ett kraftigare genomslag som driver yxan stocken samtidigt som kilformen trycker isär den.

En klyvyxa mot vit akgrund

Verktyg kommer och går – men yxan har funnits i alla år. På senare år har elverktygen formligen exploderat i omfattning och gamla beprövade lösningar har fått ge vika. Men vissa redskap är för bra, för grundläggande för att bytas ut.

Yxan

Varje gång du svingar en yxa mot en vresig vedklabbe eller kvistar en nyfälld trädstam gör du något som människor gjort före dig i många tusentals år. För professionellt bruk i stor skala har yxan sedan länge förlorat sin betydelse. Visserligen har varje snickare och båtbyggare naturligtvis ändamålsenliga yxor i verktygsboxen, men i skogsbruket är den ett minne blott.

I våra dagar är det istället på jaktturen, under campingsemestern och framför allt på vedbacken som yxan har sin mest naturliga hemvist. Att hugga sin egen ved har blivit en växande folkrörelse, och förutom lägre energikostnader får hemmaeldaren även lite nyttig motion.

Yxspår miljoner år tillbaka

Sett i backspegeln har yxan varit betydligt mer grundläggande än så, och de äldsta spåren går flera miljoner år tillbaka i tiden. Arkeologen Olle Hörfors anser till och med att användandet av yxliknande stenar är något som definierar att vara människa. Steget från den enkla stenen i handen till något som liknar våra yxor lät dock vänta på sig. I Norden är de äldsta fynden av stenyxor med skaft av trä eller ben daterade till omkring 9000 fKr.

Yxan gjorde jobbet

Yxans oerhörda betydelse för människan gäller inte bara riktigt långt tillbaka i historien. Kom ihåg att vårt lands välstånd fick en flygande start i och med det storskaliga skogsbrukets start under mitten av 1800-talet. Givetvis var det de ångdrivna sågverken som gjorde att virket kunde exploateras i högre tempo. Men för huggarna i skogen var det handkraft med yxa och såg som gjorde jobbet. Skogsbolagen behövde ofantliga mängder av verktyg och små och stora smedjor startades i rask takt.

När motorsågen under 1950- och 60- talen slog ut yxan som redskap i skogsbruket försvann även de flesta producenterna. Försöken att effektivisera tillverkningen hjälpte inte och försäljningen av yxor sjönk drastiskt.

Renässans i svenska hem

I dag finns bara tre inhemska producenter kvar: Gränsfors, Hultafors och Wetterlings. Dessa har kunnat överleva genom att lämna det storskaliga och återvända till gamla beprövade metoder att smida yxor. Med hjälp av offensiv marknadsföring och produkter av hög kvalitet har yxan fått något av en renässans i de svenska hemmen.

Yxkunskap och skötsel

Huggande och täljande yxor

Variationen i olika yxors utformning och användning är mycket stor, men i grunden skiljer man mellan huggande och täljande yxor. Huggyxan är gjord för att spräcka isär och hugga av fibrerna i träet, medan exempelvis en snickaryxa med sin långa, tunna och raka egg gör det möjligt att tälja i träet.

En kvalitetsyxa som sköts rätt och inte får allvarliga skador håller i princip hur länge som helst. Viktigast för livslängden är att använda den till det den är ämnad för. Exempelvis ska man aldrig slå på nacken (bakdelen) eller använda yxan som slägga. Endast en särskild släggyxa klarar sådana påfrestningar.

Slipning

Att slipa rätt är också viktigt. Först åtgärdas större jack med slipmaskin eller flatfil. Det gäller då att vara försiktig så att inte eggen blir för varm och härdningen förstörs. Sedan är det dags för finlir och då är våtslipning med en roterande slipsten att föredra. Som avslutning brynes eggen med ett fint bryne. Kom ihåg att vända yxan ofta så att bryningen blir likartad på båda sidor.

Oljning

Som slutkläm är det bra att olja in yxhuvudet med linolja och se över skaftet, lite olja där också skadar inte. Den som följer dessa enkla råd får en yxa som kan gå i arv i flera generationer.

Yxkastning

När det ska vankas lite äventyr och spänning på företagets kickoff plockas allt oftare den dubbeleggade storyxan fram. Det lite skräckinjagande redskapet brukades förr i världen för timmerhuggning, men har de senaste 30 åren fått ett nytt användningsområde: yxkastning.

Varenda marknad eller turistattraktion med koppling till friluftsliv har yxkastning på programmet.

Dagens yxkastarsport utvecklades av kanadensiska skogshuggare på 1800-talet. När de fick tråkigt under de månadslånga huggarlägren började de att kasta sina yxor mot mål. Yxorna hade ett blad för kvistning och ett för huggning, vilket visade sig ge den balans som gjorde dem idealiska som kastverktyg.

Hugga ved

När det kommer till att hugga ved hänger allt på två saker: din teknik och vilken utrustning du har. Att hugga ved är en syssla som många tycker är givande både sett till resultatet och till själva upplevelsen. På denna sida kommer du lära du dig hur du får ut det mesta av ditt huggande.

Klyvyxa klyver ved mot kubbe.

Det viktigaste är klyvyxan

Vi gillar Fiskars klyvyxaEn klyvyxa är inte den mest avancerade utrustningen du kommer äga i ditt liv. Att hugga ved är inte heller en märkessport. Därför finns det många tillverkare du kan välja vars yxor gör ett bra jobb. Vi har dock fastnat för Fiskars klyvyxor. Fiskars yxor har extremt hög kvalitet och tål våldigt mycket stryk. En Fiskars yxa kommer vara lika bra om 10 år, som den är idag.

Vilken typ av yxa ska man välja?

Yxor finns i flera olika kategorier: skogsyxor, klyvyxor, äventyrsyxor, dubbeleggade yxor, jaktyxor etc. Väljer du fel typ av yxa kommer du i och för sig få bra träning, men särskilt mycket ved blir det inte. Den kategori yxor du ska välja från kallas klyvyxor och är speciellt framtagna för vedklyvning.

Vilken storlek på yxan ska man ha?

Det finns både små och stora klyvyxor. De små passar om du ska klyva mindre vedträn eller om du ska klyva redan grovkluven ved i mindre bitar.

Vi rekommenderar att alltid investera i en liten klyvyxa, du kommer behöva den när du vill ha mindre vedträn att starta en eld med. Du kommer också vilja ha en stor klyvyxa som klyver alla typer av ved. En stor klyvyxa med ett längre skaft ger dig betydligt större klyvkraft.

En yxslägga mot en vedkilEn mellasstor klyvyxa behövs nästan inte om du har en stor och en lite, men kan vara bra att ha om du klyver väldigt mycket ved. En mellanstor yxa är lite smidigare än den stora. Om du vet med dig att du har riktigt stor och svårkluven ved kan du även köpa en släggyxa. Släggyxans huvud är kilformat och brett med en nacke som gör att du kan slå på klyvkilar.

Utrustning för att hugga ved

 • Liten klyvyxa
 • Stor klyvyxa
 • huggkubbe
 • slipsten för att vässa eggen
 • klyvkil för svårkluven ved
 • skyddsglasögon

Slipa yxan

Hur hugger man ved?

Ställ huggkubben på hård och plan mark. Om marken är för mjuk kommer den att absorbera dina slag. Ställ upp det vedträ du ska klyva och sikta mot en redan existerande spricka om det finns någon, det är lättare än att försöka skapa en egen spricka. Sikta mot kanten av vedträet, inte mot mitten. Stå med fötterna axelbrett isär.

Olika typer av trä

Barrträd ska du låta torka i minst tre månader, gärna längre, innan du hugger upp dem. För lövträd gäller det motsatta. De vill du hugga direkt, innan saven stelnat, särskilt om du ska hugga upp björk.

Efter du har huggit ved

När du är klar med veden ska den ligga och torka innan du eldar den, annars förlorar du upp emot 60 % av energin. Lägg veden med barken nedåt, men inte direkt på backen. Det räcker om du lägger upp några pinnar som veden får vila på. Då kommer luften att strömma in under veden så att den torkar snabbare.

Vanligaste misstagen när man hugger ved

 • Hugg aldrig ved med en slö yxa som riskerar att studsa.
 • Hugg aldrig ved med en yxa som inte är pålitlig, som är för sliten.
 • Hugg aldreig ved med en yxa som har ett löst huvud.
 • Hugg aldrig onykter eller om du har bråttom.
 • Hugg aldrig utan skyddsglasögon.
 • Undvik att hugga vedträ som är för krokigt eller skevt.